Vytvořte fakturu

Chemika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Obchodní název Chemika
IČO 35682205
TIN 2020308081
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Chemika
Chalúpkova 9
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -29 580 €
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 616,598
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 616,598
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 589,149
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 589,149
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 589,149
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,449
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,444
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 616,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 237,938
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,033,094
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,033,094
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 186,182
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 186,182
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,951,758
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,996
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,981,754
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,660
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,044
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,044
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 311,632
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 122,992
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,992
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,558
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,213
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169,869
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,984
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,500
D. Služby (účtová skupina 51) 27,509
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,991
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,500
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 80
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 145
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,565
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,580
Date of updating data: 18.08.2016
Files
4201311.tif
Date of updating data: 18.08.2016