Vytvořte fakturu

Ústav turizmu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ústav turizmu
IČO 35682396
TIN 2020308158
DIČ SK2020308158
Datum vytvoření 19 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ústav turizmu
Odborárske nám 3
81207
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 659 997 €
Zisk 25 971 €
Kapitál 220 211 €
Vlastní kapitál 12 465 €
Kontaktní informace
Email ustavturizmu@ustavturizmu.sk
Telefon(y) 0255561858
Fax(y) 0255561858
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 431,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,075
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 50,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 50,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 371,325
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,609
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 17,609
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,609
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 316,582
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 298,601
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,601
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 906
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,075
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,134
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,769
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,365
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,000
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 431,400
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 187,904
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 150,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,921
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,921
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,266
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,793
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -73,059
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,971
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,496
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,509
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 230,608
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 136,839
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,839
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,490
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 572
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,707
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,096
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 283
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 659,999
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 659,997
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 659,997
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,745
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,701
D. Služby (účtová skupina 51) 585,520
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,479
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,582
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,721
4. Sociální náklady (527, 528) 176
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,252
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,776
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 403
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 403
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,851
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,971
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015