Vytvořte fakturu

ADVANCED ADVERTISING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název ADVANCED ADVERTISING
IČO 35682493
TIN 2020308169
DIČ SK2020308169
Datum vytvoření 23 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADVANCED ADVERTISING
Palisády 1
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 608 €
Zisk -36 257 €
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 97,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 97,281
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,625
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,726
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,252
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,278
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 122,007
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,352
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,962
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,307
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 147,359
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 147,359
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,968
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,188
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140,790
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,608
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 70,804
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,729
C. Služby (účtová skupina 51) 34,543
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,645
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 716
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,854
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,317
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,196
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,672
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 104
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -100
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,296
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,257
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016