Vytvořte fakturu

"AUTOBAZÁR BIL-MAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Obchodní název "AUTOBAZÁR BIL-MAR
IČO 35682574
TIN 2020927513
Datum vytvoření 23 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "AUTOBAZÁR BIL-MAR
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 704 €
Zisk 3 460 €
Kapitál 60 399 €
Vlastní kapitál 42 671 €
Kontaktní informace
Email bilmar@bilmar.sk
Telefon(y) 0903726444
Mobile(y) +421911358036, 0903726444, 0905229997, 0905298915, 0905583339
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 62,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,439
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,689
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,689
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,689
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,558
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 23,788
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 23,788
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,579
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,579
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,460
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,671
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,443
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,443
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,728
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,728
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 659
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 519
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,704
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,704
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,829
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,842
D. Služby (účtová skupina 51) 9,870
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,255
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,712
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,474
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 350
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,875
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 443
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 242
2. Ostatní náklady (562A) 242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 201
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -439
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,436
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 976
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 976
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,460
Date of updating data: 06.10.2015
Files
4262958.tif
Date of updating data: 06.10.2015