Vytvořte fakturu

CADIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CADIS
IČO 35682639
TIN 2020355392
DIČ SK2020355392
Datum vytvoření 22 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CADIS
Čučmianská dlhá 43
04801
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 817 355 €
Zisk 3 485 €
Kapitál 427 297 €
Vlastní kapitál 126 685 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245524031, 00903513882, 0245524032, 0903513882
Mobile(y) 0903513882
Fax(y) 0245524029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 536,517
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -2,090
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,066
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,066
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -13,156
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -17,736
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,580
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,427
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 413,543
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,358
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,358
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 258,711
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,380
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 124,884
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,140
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 117,744
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 180
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 536,517
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,399
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 58,089
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 58,089
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,282
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,282
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 64,543
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 145,274
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -80,731
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,485
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,118
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 955
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 955
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 429,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 477,981
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 477,981
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 49
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,936
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -56,830
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -25,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 796,932
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 817,355
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 796,932
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,423
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 812,683
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,159
D. Služby (účtová skupina 51) 737,789
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,209
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,747
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,462
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,775
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,328
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,328
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,423
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,672
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,984
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -202
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,470
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 985
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 985
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,485
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682639 TIN: 2020355392 DIČ: SK2020355392
 • Sídlo: CADIS, Čučmianská dlhá 43, 04801, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2010Nové sidlo:
   Čučmianská dlhá 43 Rožňava 048 01
   08.11.2010Zrušené sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   09.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Irena Adamíková Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.01.2008
   28.10.2008Nové sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií
   manuálny zber údajov pre automatizované spracovanie dát
   geodetické a kartografické práce
   27.10.2008Zrušené sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   06.06.2008Nové obchodné meno:
   CADIS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4 LA MASSANA Andorrské kniežatstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4 LA MASSANA Andorrské kniežatstvo Vznik funkcie: 26.05.2008
   05.06.2008Zrušené obchodné meno:
   LOMBARDIUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KIS spol. s r.o. Šarišská 4 Bratislava 821 09
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Irena Adamíková Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.01.2008
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Lorincz P.Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 19.08.2007
   15.11.2007Nové obchodné meno:
   LOMBARDIUS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   KIS spol. s r.o. Šarišská 4 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Lorincz P.Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 19.08.2007
   14.11.2007Zrušené obchodné meno:
   FICHTNER CONSULTING & IT SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fichtner Consulting & IT GmbH Sarweystrasse 3 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.1997
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   FICHTNER CONSULTING & IT SLOVAKIA s.r.o.
   13.11.2003Zrušené obchodné meno:
   CADIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.1997
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07
   11.06.2002Noví spoločníci:
   Fichtner Consulting & IT GmbH Sarweystrasse 3 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.2002Zrušeny spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.03.2000Noví spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   12.03.2000Zrušeny spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   GEODIS - Gesellschaft fur Erstellung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 1220 Wien Rakúsko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   26.10.1999Nové sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   11.05.1998Nové sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07
   10.05.1998Zrušené sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   CADIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   GEODIS - Gesellschaft fur Erstellung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 1220 Wien Rakúsko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04