Vytvořte fakturu

HC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HC
IČO 35682647
TIN 2020860776
DIČ SK2020860776
Datum vytvoření 24 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HC
Jašíkova 6
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 641 €
Zisk 5 231 €
Kapitál 41 034 €
Vlastní kapitál -2 376 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,769
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,162
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,162
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,496
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,592
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 111
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,769
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,405
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,794
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,185
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,979
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,231
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,364
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 67
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,297
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,667
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,667
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,448
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,399
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,915
D. Služby (účtová skupina 51) 19,656
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,242
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,929
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 53
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,191
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682647 TIN: 2020860776 DIČ: SK2020860776
 • Sídlo: HC, Jašíkova 6, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 28.03.2003
  Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 22.03.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Ivona Holzerová 3 320 € (50%) Ružinovská 9 Bratislava 821 01
  Ing. Matúš Pošvanc 3 320 € (50%) Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2014Nové obchodné meno:
   HC, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   02.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   01.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 6 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   technicko- organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   prieskum verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.03.2003
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   26.04.2006Zrušené obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   27.11.2003Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Noví spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   01.02.1999Nové sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01