Vytvořte fakturu

SATA service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SATA service
IČO 35682671
TIN 2020355238
DIČ SK2020355238
Datum vytvoření 24 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATA service
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 038 €
Zisk -6 804 €
Kapitál 228 115 €
Vlastní kapitál -4 634 €
Kontaktní informace
Email sata@vystavy.sk
Mobile(y) +421903719907
Fax(y) 0262410431
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,728
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,728
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,728
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,683
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 89
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,991
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,991
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,603
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 446
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 734
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,438
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,895
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,804
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 115
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 115
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,468
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,745
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,745
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,104
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,633
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 88,059
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 88,038
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,038
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,727
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,194
D. Služby (účtová skupina 51) 45,737
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,411
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,400
4. Sociální náklady (527, 528) 661
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 756
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,688
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,688
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,689
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,107
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 176
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 160
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -155
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,844
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,804
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682671 TIN: 2020355238 DIČ: SK2020355238
 • Sídlo: SATA service, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava 24.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Branislav Šimek 6 639 € (100%) Vavilovova 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   17.06.2001Zrušené sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   13.02.1997Nové sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SATA service, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava