Vytvořte fakturu

UNIQSTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIQSTECH
IČO 35682701
TIN 2020308521
DIČ SK2020308521
Datum vytvoření 24 Leden 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo UNIQSTECH
Šustekova 51/3717
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 252 €
Zisk -996 €
Kapitál 34 571 €
Vlastní kapitál -98 348 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908723111
Mobile(y) 0908723111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,535
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,195
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 33,195
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 33,195
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,340
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 251
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 251
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,089
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,085
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,535
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,344
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,190
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,190
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,323
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,323
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -134,861
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -134,861
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -996
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 133,879
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133,879
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,283
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,283
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 252
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 252
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 252
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatní náklady (562A) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -36
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682701 TIN: 2020308521 DIČ: SK2020308521
 • Sídlo: UNIQSTECH, Šustekova 51/3717, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Daniel Baňacký predseda Šustekova 51 Bratislava 851 04 13.02.2009
  Jana Krajčovičová člen Šustekova 51 Bratislava 851 04 13.02.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Zelina - podpredseda predstavenstva Vŕbová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.02.2009
   20.03.2009Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaní údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   faktoring a forfaiting
   19.02.2009Nové obchodné meno:
   UNIQSTECH, a. s.
   Nové sidlo:
   Šustekova 51/3717 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - predseda predstavenstva Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.02.2009
   Jana Krajčovičová - člen Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.02.2009
   Ing. Ladislav Zelina - podpredseda predstavenstva Vŕbová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.02.2009
   18.02.2009Zrušené obchodné meno:
   S - Tech a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 19
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - podpredseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - predseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Štefan Buchta - člen predstavenstva Potočná 22 Bratislava
   06.02.2002Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 19
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Baňacký - podpredseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - predseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Štefan Buchta - člen predstavenstva Potočná 22 Bratislava
   05.02.2002Zrušené sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Baňacký - člen Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - podpredseda Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   RNDr. Anton Zajac - predseda Bajzova 8 Bratislava
   27.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - člen Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - podpredseda Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   26.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   Mgr. Daniela Šmihulová - člen Toplianska 26 Bratislava
   07.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   Mgr. Daniela Šmihulová - člen Toplianska 26 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac - predseda Bajzova 8 Bratislava
   06.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Jánošíková 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák - predseda Bartókova 2 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac Bajzova 8 Bratislava
   03.07.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Jánošíková 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák - predseda Bartókova 2 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac Bajzova 8 Bratislava
   02.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák Bartókova 2 Bratislava
   Ing. Monika Zajacová Bajzova 8 Bratislava
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   S - Tech a.s.
   Nové sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj nových materiálov a technológií
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov vrátane obsluhujúceho personálu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák Bartókova 2 Bratislava
   Ing. Monika Zajacová Bajzova 8 Bratislava