Vytvořte fakturu

GESTUM Capital - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GESTUM Capital
IČO 35682728
TIN 2020322942
DIČ SK2020322942
Datum vytvoření 24 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GESTUM Capital
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 378 636 €
Zisk 8 921 €
Kapitál 1 700 936 €
Vlastní kapitál -150 808 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421250200711
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,912,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 332,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 332,416
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 285,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 707
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,429,501
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,071
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,071
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,799,674
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,799,525
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,799,525
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 72
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -30
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 40,123
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 40,123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 584,633
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,759
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 533,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 150,470
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 150,470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,912,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -141,887
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -158,111
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,729
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -226,840
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,051,951
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,823,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,868,038
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,868,038
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 567,036
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,669
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,228,851
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -166
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -166
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -7,771,477
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,323
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,378,635
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,378,636
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,323,532
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,104
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,233,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,383,551
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,219
D. Služby (účtová skupina 51) 3,809,032
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,947
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,440
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 507
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 635
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,678
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,678
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,503
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 179,834
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,591
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23,369
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23,369
XII. Kurzové zisky (663) 225,090
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 132
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382,159
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,228
2. Ostatní náklady (562A) 36,228
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 343,247
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,684
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133,568
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,935
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,014
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,014
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682728 TIN: 2020322942 DIČ: SK2020322942
 • Sídlo: GESTUM Capital, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 24.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr Vladimír Ludvík 6 639 € (100%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2005Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   14.02.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   03.03.2003Nové obchodné meno:
   GESTUM Capital s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   02.03.2003Zrušené obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   14.07.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamno propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02