Vytvořte fakturu

TRON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Obchodní název TRON
IČO 35682787
TIN 2020339079
Datum vytvoření 24 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRON
Perličková 4
82106
Bratislava
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903403856
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,015
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,107
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,107
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -299
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -644
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -1,627
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 33
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 365
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,207
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,207
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,015
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 631
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,164
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,153
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,513
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 498
Date of updating data: 02.12.2016