Vytvořte fakturu

artFX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název artFX
IČO 35682817
TIN 2020331049
DIČ SK2020331049
Datum vytvoření 26 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo artFX
Sreznevského 15
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 388 168 €
Zisk 99 564 €
Kapitál 191 581 €
Vlastní kapitál 12 945 €
Kontaktní informace
Email fx@fxstudio.sk
Telefon(y) 0905324395
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 207,438
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,135
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,135
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,135
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 185,889
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 63,736
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,736
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,736
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122,153
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,479
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,674
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,414
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207,438
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,252
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,564
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,186
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,540
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,540
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,770
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,876
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,000
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 387,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 388,168
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 387,696
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 472
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,416
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,423
D. Služby (účtová skupina 51) 134,109
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,775
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,836
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,836
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 273
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135,752
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,164
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,033
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,082
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,082
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,032
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 127,720
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 28,156
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,156
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682817 TIN: 2020331049 DIČ: SK2020331049
 • Sídlo: artFX, Sreznevského 15, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 28.10.2003
  Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 28.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miloslav Mráz 3 320 € (50%) Špitálska 2 Bratislava 811 01
  Ing. Milan Kaliňák 3 320 € (50%) Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   reklamné a marketingové služby
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.10.2003
   19.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   27.01.2010Nové sidlo:
   Sreznevského 15 Bratislava 831 03
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   13.11.2003Nové sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.10.2003
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   12.11.2003Zrušené sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   artFX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003