Vytvořte fakturu

TATRA A.C.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA A.C.S.
IČO 35682825
TIN 2020339178
DIČ SK2020339178
Datum vytvoření 26 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA A.C.S.
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 299 €
Zisk -45 745 €
Kapitál 204 128 €
Vlastní kapitál 54 386 €
Kontaktní informace
Email info@comseco.sk
Telefon(y) 0245987317, 0905433268
Mobile(y) +421911819704, 0905433268
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,283
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,283
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,283
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,741
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,056
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 157,024
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,642
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 605
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 47,143
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,745
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,382
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 148,371
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,875
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,125
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 138,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 91,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,301
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,743
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,255
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 134,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 61,960
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,514
C. Služby (účtová skupina 51) 28,415
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,413
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 302
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,260
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,203
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,768
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,845
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 28
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 28
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,045
M. Úrokové náklady (562) 14
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 551
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,480
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,017
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,785
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682825 TIN: 2020339178 DIČ: SK2020339178
 • Sídlo: TATRA A.C.S., Višňová 16, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42 15.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Monika Žiaranová 6 639 € (100%) Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   TATRA A.C.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v strojárskej oblasti
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04