Vytvořte fakturu

COMINFO SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMINFO SR
IČO 35682868
TIN 2020355227
DIČ SK2020355227
Datum vytvoření 29 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMINFO SR
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 297 €
Zisk 2 561 €
Kapitál 85 939 €
Vlastní kapitál 11 909 €
Kontaktní informace
Email cominfo@nextra.sk
webové stránky http://www.cominfosk.sk
Telefon(y) +421263838443, +421263834843
Mobile(y) +421903711068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,819
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,417
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,417
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,417
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,902
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 386
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 386
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,093
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,093
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,093
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,423
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,881
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,542
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,500
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,819
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,141
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,607
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,607
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,231
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,523
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,523
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,618
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,618
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,435
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 881
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,682
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,907
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 104,296
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 104,297
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 104,297
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 116,546
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 45,310
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,749
D. Služby (účtová skupina 51) 23,630
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,632
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,052
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,757
4. Sociální náklady (527, 528) 823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,708
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 362
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,249
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,608
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,932
XII. Kurzové zisky (663) 17,928
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,049
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 713
2. Ostatní náklady (562A) 713
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 586
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,883
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,073
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,561
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682868 TIN: 2020355227 DIČ: SK2020355227
 • Sídlo: COMINFO SR, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava 29.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Patro 1 660 € (25%) Pri Kolíske 6 Bratislava
  COMINFO, a.s., Zlín 4 980 € (75%) Zlín 760 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   03.10.2000Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s., Zlín IČO: 63 482 576 Prštné, Nábřeží 695 Zlín 760 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   02.10.2000Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   COMINFO SR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava