Vytvořte fakturu

Immocap Office - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Immocap Office
IČO 35682884
TIN 2020347846
DIČ SK2020347846
Datum vytvoření 25 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Immocap Office
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 897 €
Zisk 6 931 €
Kapitál 39 717 €
Vlastní kapitál -81 983 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258222804
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,536
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,536
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,895
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,014
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,014
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,641
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 217
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,424
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -73,854
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 59
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 59
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -87,483
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -88,099
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,931
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,171
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71,479
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 71,479
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,400
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,400
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15,219
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 15,219
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,874
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,897
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,874
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,158
D. Služby (účtová skupina 51) 52,158
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,739
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,716
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 794
2. Ostatní náklady (562A) 794
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -848
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,891
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,931
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016