Vytvořte fakturu

WELMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WELMA
IČO 35682931
TIN 2020860809
Datum vytvoření 25 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WELMA
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 893 €
Zisk 433 €
Kapitál 38 007 €
Vlastní kapitál 26 558 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252962467
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27,619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,619
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,926
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,683
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,214
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,237
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 39,302
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,991
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 25,446
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,166
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 433
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,311
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 315
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,749
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,322
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,075
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 629
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,723
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 332
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,915
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,893
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,893
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,672
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,591
C. Služby (účtová skupina 51) 17,697
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,934
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 144
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 306
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,221
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,605
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,308
M. Úrokové náklady (562) 773
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 535
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,308
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 913
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682931 TIN: 2020860809
 • Sídlo: WELMA, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 25.01.1996
  Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava 25.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Soňa Bajnerová 6 639 € (50%) Janáčkova 4 Bratislava
  Jarmila Panáková 6 639 € (50%) Zadunajská cesta 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2008Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   05.05.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   01.03.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   29.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1996
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1996
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava
   25.10.1999Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   24.10.1999Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ddružstvo holičov a kaderníkov IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava
   13.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom predmetov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   upratovacie práce
   reklamná činnosť
   administratívne práce
   organizácia vzdelávacích podujatí
   25.01.1996Nové obchodné meno:
   WELMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ddružstvo holičov a kaderníkov IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava