Vytvořte fakturu

STAKOM SD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAKOM SD
IČO 35682957
TIN 2020925038
Datum vytvoření 25 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKOM SD
Bulharská 121
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -635 €
Kapitál 3 950 €
Vlastní kapitál 3 950 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,950
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,950
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,315
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,689
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,689
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -635
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 635
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 635
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -155
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -155
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -635
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3915538.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682957 TIN: 2020925038
 • Sídlo: STAKOM SD, Bulharská 121, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Počarovský A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01 25.01.1996
  Jurij Bumbak Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06 10.05.1999
  Valerij Fazekoš Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06 10.05.1999
  Ivan Fazekoš Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06 10.05.1999
  Ivan Šeršun Gorkého 1 Nové Davydkovo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 9961/91 Bratislava 831 07 10.05.1999
  Vasiľ Špenik Berehivská 53 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06 10.05.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Počarovský 6 639 € (100%) A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákazok
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Počarovský A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jurij Bumbak Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06
   Valerij Fazekoš Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06
   Ivan Fazekoš Tolstého 22 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06
   Ivan Šeršun Gorkého 1 Nové Davydkovo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 9961/91 Bratislava 831 07
   Vasiľ Špenik Berehivská 53 Mukačevo Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Na pántoch 7634/7 Bratislava 831 06
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Počarovský A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01
   25.01.1996Nové obchodné meno:
   STAKOM SD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 121 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Počarovský A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Počarovský A. Bukovčana 32/3 Prievidza 971 01