Vytvořte fakturu

J.T.Trend - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.T.Trend
IČO 35682965
TIN 2020355403
DIČ SK2020355403
Datum vytvoření 25 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.T.Trend
Ševčenkova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 339 €
Zisk 12 427 €
Kapitál 40 801 €
Vlastní kapitál 31 701 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262520071, +421262520086, +421262520087
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 43,613
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 43,613
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 43,613
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,256
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 166
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,617
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 103,869
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,129
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,398
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,427
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,740
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 59,740
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 161
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,509
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,070
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,339
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,839
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,387
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,106
C. Služby (účtová skupina 51) 3,495
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,498
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,783
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,037
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,351
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,099
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,099
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,096
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,941
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,514
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,427
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682965 TIN: 2020355403 DIČ: SK2020355403
 • Sídlo: J.T.Trend, Ševčenkova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 23.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Turňa 2 656 € (40%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 3 984 € (60%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.07.2012
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   28.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   27.12.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   17.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   25.01.1996Nové obchodné meno:
   J.T.Trend spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vzdelávacia činnosť v oblasti prírodných vied
   poradenská činnosť v oblasti prírodných vied a transferu
   výskum trhu
   sprostredkovanie obchodu
   distribúcia hromadne vyrábaných liečivých výrobkov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa chemických výrobkov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   poskytovanie software
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   prenájom strojov a nástrojov
   predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01