Vytvořte fakturu

RATIONES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2016
Basic information
Obchodní název RATIONES
IČO 35682990
TIN 2020331071
DIČ SK2020331071
Datum vytvoření 25 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATIONES
Biskupická 22
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 325 €
Zisk 658 €
Kapitál 10 952 €
Vlastní kapitál -745 €
Kontaktní informace
Email rationes@rationes.sk
Telefon(y) 0905615564
Mobile(y) +421911615564, 0911615564, 0905615564
Date of updating data: 07.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,541
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,541
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,428
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,869
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 658
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,113
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,113
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 115
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 29
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,489
Date of updating data: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,325
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,300
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,187
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,275
C. Služby (účtová skupina 51) 3,562
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 350
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,138
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,463
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,138
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 658
Date of updating data: 07.10.2016
Date of updating data: 07.10.2016