Vytvořte fakturu

IURIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IURIS
IČO 35683074
TIN 2020308136
DIČ SK2020308136
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IURIS
Panenská 6
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 338 658 €
Zisk 48 336 €
Kapitál 224 756 €
Vlastní kapitál -204 189 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.iuris.sk
Telefon(y) +421259980585, +421259980580
Fax(y) 0259980586
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 145,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,721
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,425
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,425
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,296
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,245
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 51
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,965
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,410
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,314
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,314
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) -355
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ -355
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,910
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 590
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,320
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 390
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,753
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -155,853
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,300
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,548
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,548
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -215,037
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -215,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,336
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 116,767
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 112,271
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,496
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 179,079
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,621
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,621
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,334
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,963
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,825
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,878
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,878
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 958
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 338,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 338,658
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 338,038
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,644
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,104
D. Služby (účtová skupina 51) 182,714
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,527
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,924
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,445
4. Sociální náklady (527, 528) 1,158
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 441
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,211
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,211
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,220
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 720
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 491
2. Ostatní náklady (562A) 491
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -717
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,297
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683074 TIN: 2020308136 DIČ: SK2020308136
 • Sídlo: IURIS, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Pavel Bagin 1 660 € (20%) Údolná 10 Bratislava 811 02
  JUDr. Ľubica Benčurová 1 660 € (20%) Údolná 10/a Bratislava 811 02
  IURIS GROUP, a.s. 4 980 € (60%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2015Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   20.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   10.11.2007Noví spoločníci:
   IURIS GROUP, a.s. Panenská 6 Bratislava 811 03
   09.11.2007Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   28.03.2007Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   13.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   12.07.2006Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   03.05.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   02.05.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   IURIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava