Vytvořte fakturu

TOROS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOROS
IČO 35683121
TIN 2020331082
DIČ SK2020331082
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOROS
Kochanovce 184
91305
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 199 €
Zisk 7 546 €
Kapitál 89 423 €
Vlastní kapitál 25 995 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0326490942, 0907782094
Mobile(y) +421907782094, 0907782094
Fax(y) 0326490942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,546
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 53,327
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 53,327
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,897
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,632
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,265
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 322
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 322
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,546
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,541
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,833
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,833
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,523
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,523
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,005
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 225
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,102
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,664
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 698
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 442
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,298
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,678
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 139,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 140,199
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 70,044
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 69,557
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,083
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,533
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,883
D. Služby (účtová skupina 51) 46,998
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,947
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,208
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,537
4. Sociální náklady (527, 528) 202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 423
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,755
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,755
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,544
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,116
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,187
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,296
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,555
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,555
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 673
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,296
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,820
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,274
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,274
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683121 TIN: 2020331082 DIČ: SK2020331082
 • Sídlo: TOROS, Kochanovce 184, 91305, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.1998Nové sidlo:
   Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   Noví spoločníci:
   Vladimír Šlajs Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Šlajs Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   14.12.1998Zrušené sidlo:
   Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   TOROS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukčné, technologické, montážne práce vrátane výroby v odbore všeobecného strojárstva, metalurgie a plastov
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v strojárstve a metalurgii
   marketing - prieskum trhu
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava