Vytvořte fakturu

FLEXIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FLEXIA
IČO 35683155
TIN 2020308730
DIČ SK2020308730
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLEXIA
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 909 €
Zisk 4 579 €
Kapitál 165 157 €
Vlastní kapitál 30 224 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905674047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 118,205
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 118,205
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,991
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,917
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 189
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,851
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 168,122
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,803
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,252
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,579
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,319
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 133,319
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 659
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,575
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,447
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 129,638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 125,909
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 125,909
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 119,325
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,153
C. Služby (účtová skupina 51) 11,514
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,775
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,729
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,154
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,584
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,242
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,024
M. Úrokové náklady (562) 151
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 873
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,020
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,564
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 985
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683155 TIN: 2020308730 DIČ: SK2020308730
 • Sídlo: FLEXIA, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 23.03.1996
  Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 11.12.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marek Timura 3 320 € (50%) Šalviová 44 Bratislava 821 01
  Milan Holečka 3 320 € (50%) Obežná 2 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   15.05.2007Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   02.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.1996
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.12.2003
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   24.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   02.09.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   01.09.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   22.05.1996Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   21.05.1996Zrušené sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   FLEXIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s dvoj a jednostopovými motorovými vozidlami ich súčiastkami a príslušenstvom - maloobchodný predaj
   údržba a oprava dvoj a jednostopových motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
   konzultačné a poradenské služby v oblasti marketingu a obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05