Vytvořte fakturu

E-KOVA plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E-KOVA plus
IČO 35683163
TIN 2020925071
DIČ SK2020925071
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-KOVA plus
Mlynské Luhy 9
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 300 €
Zisk 182 €
Kapitál 21 440 €
Vlastní kapitál 12 188 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,437
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,208
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,208
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,208
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,256
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 44
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,212
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,669
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,543
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 973
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 973
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,437
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,328
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 98
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,011
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 104
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 378
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 733
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,111
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,011
D. Služby (účtová skupina 51) 6,169
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,051
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,376
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,675
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 460
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,200
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,189
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,120
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 214
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -214
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 975
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 793
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 793
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 182
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4283435.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683163 TIN: 2020925071 DIČ: SK2020925071
 • Sídlo: E-KOVA plus, Mlynské Luhy 9, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03 31.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Bohuslav Vajcík 6 639 € (100%) Staneková 14 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   E-KOVA plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03