Vytvořte fakturu

GRAFIA KRASŇANY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název GRAFIA KRASŇANY
Stav Zničeno
IČO 35683198
TIN 2020871182
DIČ SK2020871182
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAFIA KRASŇANY
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Zisk -7 534 €
Kapitál 458 305 €
Vlastní kapitál 104 302 €
Kontaktní informace
Email kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 489,206
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 346,431
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 346,431
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 346,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,775
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 142,575
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 130,651
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,651
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 196
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 489,206
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,212
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -27,000
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -27,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 141,443
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 226,897
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -85,454
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,534
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 374,994
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 162
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 374,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,963
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,963
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,367
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 323,542
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582
D. Služby (účtová skupina 51) 486
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 96
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -582
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -486
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,400
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 71,400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,392
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 71,400
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,920
2. Ostatní náklady (562A) 5,920
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,992
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,574
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,534
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • IČO :35683198 TIN: 2020871182 DIČ: SK2020871182
 • Sídlo: GRAFIA KRASŇANY, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   26.08.2008Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným