Vytvořte fakturu

Západoslovenské tlačiarne Skalica - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Západoslovenské tlačiarne Skalica
IČO 35683244
TIN 2020310281
DIČ SK2020310281
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Západoslovenské tlačiarne Skalica
Mallého 60
90901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 735 878 €
Zisk 196 921 €
Kapitál 1 179 792 €
Vlastní kapitál 857 415 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.zapadotlac.sk
Telefon(y) +421346644379
Fax(y) 0346644379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,315,481
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 363,974
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 363,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,721
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 360,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 943,782
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,217
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,004
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 180,799
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,799
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 681,561
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,542
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 679,019
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,725
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,725
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,315,481
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,054,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 850,112
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 850,112
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,921
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,145
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,097
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,097
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 249,854
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 205,278
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,278
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,870
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,967
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,494
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,045
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,194
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,724,045
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,735,878
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,710,989
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,056
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,275
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,558
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481,234
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 306,051
D. Služby (účtová skupina 51) 808,915
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 205,382
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,256
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,627
4. Sociální náklady (527, 528) 6,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,428
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 146,735
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 146,735
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) -507
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,230
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 254,644
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 609,079
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 464
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 331
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 331
XII. Kurzové zisky (663) 133
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 321
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 829
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 253,958
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 57,037
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,037
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683244 TIN: 2020310281 DIČ: SK2020310281
 • Sídlo: Západoslovenské tlačiarne Skalica, Mallého 60, 90901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.1999Nové sidlo:
   Mallého 60 Skalica 909 01
   22.09.1999Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   01.02.1999Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ- nosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konfe- rencií a výstav
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02