Vytvořte fakturu

WELLMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WELLMAR
IČO 35683406
TIN 2020323294
DIČ SK2020323294
Datum vytvoření 05 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WELLMAR
Mýtna 9
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 052 €
Zisk -4 286 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,125
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,125
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,125
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,102
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,986
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 332
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,654
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,116
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,356
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,760
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,047
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 265
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -35,329
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,329
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,294
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 999
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 999
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,295
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,194
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -12
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 552
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,052
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 552
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,364
D. Služby (účtová skupina 51) 2,472
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,529
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,435
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,284
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 851
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -851
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,286
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683406 TIN: 2020323294 DIČ: SK2020323294
 • Sídlo: WELLMAR, Mýtna 9, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 12.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Jozef Pospíšil 5 311 € (80%) Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06
  MUDr. Monika Rosoľanková 1 328 € (20%) Stupavská 8/F Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2011Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.01.2011
   21.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   27.06.2006Nové sidlo:
   Mýtna 9 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Stupavská 8/F Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   08.07.2003Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   07.07.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   04.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   29.06.1998Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   28.06.1998Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   20.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   05.02.1996Nové obchodné meno:
   WELLMAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava