Vytvořte fakturu

TEOCAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEOCAR
IČO 35683431
TIN 2020355359
DIČ SK2020355359
Datum vytvoření 06 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEOCAR
Vajnorská 105
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 672 €
Zisk -15 486 €
Kapitál 183 978 €
Vlastní kapitál -240 627 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243637977, +421243637956, +421243637955
Fax(y) 0243637977
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 342,762
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,484
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,484
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,484
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 201,157
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 201,060
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,060
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,060
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,202
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,858
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,061
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,061
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,762
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -256,112
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 557
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 557
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -249,481
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,609
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -263,090
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,486
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 598,874
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 403,508
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 403,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 308
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 139,630
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 87,226
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,226
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 594
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 333
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,034
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,443
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,146
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,590
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 271,233
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,672
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 271,233
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,022
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,572
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 72,341
D. Služby (účtová skupina 51) 129,406
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,875
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,715
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,472
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 66,860
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 66,860
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,312
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,306
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,900
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,486
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,628
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,653
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 6,653
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,973
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,626
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,526
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683431 TIN: 2020355359 DIČ: SK2020355359
 • Sídlo: TEOCAR, Vajnorská 105, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Únor 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Panayot Ivanov Kirov 8 299 € (100%) Tokajícka 8 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 105 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.12.2003
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   15.10.2009Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   29.05.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   28.05.2008Zrušené sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   02.03.2007Nové obchodné meno:
   TEOCAR s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.03.2007Zrušené obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   24.11.2004Nové sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   23.11.2004Zrušené sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.2003Nové sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   30.11.2003Zrušené sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01