Vytvořte fakturu

INTERCAMP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERCAMP
IČO 35683503
TIN 2020331115
DIČ SK2020331115
Datum vytvoření 07 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCAMP
Senecká cesta 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 659 €
Zisk -38 192 €
Kapitál 93 942 €
Vlastní kapitál 14 963 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244450592, 0244634388, 0245994615
Fax(y) 0244257373
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 40,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 40,017
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,017
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,111
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,216
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 643
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,128
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,126
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,762
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,192
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,254
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,585
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,669
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 583
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,328
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 343
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 58,415
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 90,659
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 85,705
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,201
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 753
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 127,750
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,195
C. Služby (účtová skupina 51) 42,712
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,264
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 508
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,640
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,431
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,091
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,798
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 142
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 142
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -141
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,232
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,192
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015