Vytvořte fakturu

AUDIT COMPANY SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDIT COMPANY SLOVAKIA
IČO 35683511
TIN 2020331126
DIČ SK2020331126
Datum vytvoření 08 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIT COMPANY SLOVAKIA
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 149 226 €
Zisk 11 815 €
Kapitál 111 354 €
Vlastní kapitál 33 600 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.auditkonto.sk
Telefon(y) +421245641311
Fax(y) 0245525614
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 129,851
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,614
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,614
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,878
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,704
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 299
4. Zvířata (124) - /195/ 299
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,431
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,340
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,738
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,353
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,974
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 617
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,357
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,533
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 348
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,851
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,415
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,798
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,798
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,815
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,436
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,758
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,244
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,250
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,250
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,212
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,605
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,006
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 141,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 149,226
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 197
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 141,031
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,998
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,509
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,860
D. Služby (účtová skupina 51) 35,554
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,354
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,433
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,218
4. Sociální náklady (527, 528) 1,703
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,015
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,015
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,935
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,223
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,717
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,814
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,611
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683511 TIN: 2020331126 DIČ: SK2020331126
 • Sídlo: AUDIT COMPANY SLOVAKIA, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava 06.02.2001
  Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 24.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Kristína Takátsová 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  Ing. Mária Takátsová 3 320 € (50%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Róbert Takáts 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Róbert Takáts Krajná 699 Rovinka 900 41
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 24.11.2009
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   17.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   06.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   19.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním základných služieb
   audítorská činnosť
   archívna činnosť
   obstarávateľské služby v oblasti projektovej, ekonomickej, inžinierskej a kompletačnej činnosti pre stavebné časti stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianských a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   08.02.1996Nové obchodné meno:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   školiaca činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07