Vytvořte fakturu

STRECHFINAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Obchodní název STRECHFINAL
IČO 35683538
TIN 2020935664
DIČ SK2020935664
Datum vytvoření 08 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRECHFINAL
Brezová 12/A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 184 712 €
Zisk -612 €
Kapitál 48 001 €
Vlastní kapitál 8 065 €
Kontaktní informace
Email klampiarstvo@klampiarstvo.sk
Telefon(y) 0245247450
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,058
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,058
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,058
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,761
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,236
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,819
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,935
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 966
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,876
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -612
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,884
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 205
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,679
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,542
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 505
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,500
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 184,712
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 179,014
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,698
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 183,586
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,354
C. Služby (účtová skupina 51) 71,507
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,191
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 565
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 798
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,143
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,126
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,153
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 780
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 775
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -778
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 348
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -612
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016