Vytvořte fakturu

THERMO-projekt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název THERMO-projekt
IČO 35683554
TIN 2020875109
DIČ SK2020875109
Datum vytvoření 08 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMO-projekt
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 219 €
Zisk 4 320 €
Kapitál 149 441 €
Vlastní kapitál 144 560 €
Kontaktní informace
Email info@thermoprojekt.com
webové stránky http://www.thermoprojekt.com
Mobile(y) +421904454677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,434
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,732
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,804
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143,945
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 158,434
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,879
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,960
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 126,960
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,320
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,555
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,039
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,884
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,219
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,219
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,100
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,759
C. Služby (účtová skupina 51) 8,358
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 828
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,119
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,102
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13
X. Úrokové výnosy (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 568
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 432
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 136
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -555
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,564
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,244
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,320
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015