Vytvořte fakturu

ANČETA zemné práce - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ANČETA zemné práce
IČO 35683601
Datum vytvoření 06 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANČETA zemné práce
Hradská 5/C
82107
Bratislava
Financial information
Zisk -17 911 €
Kapitál 124 547 €
Vlastní kapitál 1 389 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,245
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -9,435
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 99,650
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,664
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,766
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 102,245
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,522
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,234
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,911
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,767
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 118,047
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64,728
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,359
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 720
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,858
C. Služby (účtová skupina 51) 6,792
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 9,435
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 228
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,858
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,792
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,951
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,911
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016