Vytvořte fakturu

Management Systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Management Systems
IČO 35683805
TIN 2020308235
DIČ SK2020308235
Datum vytvoření 12 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Management Systems
Drotárska cesta 98
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 388 €
Zisk 7 951 €
Kapitál 85 528 €
Vlastní kapitál 57 860 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903725886
Mobile(y) 0903725886
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,117
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,117
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,117
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,151
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,885
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 494
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,648
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 101,268
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,810
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 38,383
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,968
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,869
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,951
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,458
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,409
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,049
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,128
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 174
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 460
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,287
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 117,388
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 90
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 117,037
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 104,972
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 90
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,743
C. Služby (účtová skupina 51) 82,103
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,364
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,919
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,491
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,416
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,191
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,148
M. Úrokové náklady (562) 55
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,070
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,146
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,270
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,319
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683805 TIN: 2020308235 DIČ: SK2020308235
 • Sídlo: Management Systems, Drotárska cesta 98, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Strýček, CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02 13.07.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Strýček, CSc. 6 639 € (100%) Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
   12.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   12.04.2001Nové sidlo:
   Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
   11.04.2001Zrušené sidlo:
   Bartókova 4 Bratislava 811 02
   23.10.1998Nové sidlo:
   Bartókova 4 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   14.08.1997Nové obchodné meno:
   Management Systems, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   13.08.1997Zrušené obchodné meno:
   TYN GROUP, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TYN GROUP s.r.o., Husova 5 Praha 110 00 Česká republika
   12.02.1996Nové obchodné meno:
   TYN GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   TYN GROUP s.r.o., Husova 5 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02