Vytvořte fakturu

Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
IČO 35683856
TIN 2020893688
Datum vytvoření 09 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
Šulekova 20
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 415 577 €
Zisk 1 749 €
Kapitál 162 187 €
Vlastní kapitál -41 837 €
Kontaktní informace
Email hippokrates@hippokrates.sk
Telefon(y) 0259204200
Mobile(y) 0903788670
Fax(y) 0259204205
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,073
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,404
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,404
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,644
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 98,336
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 133,717
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,924
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 152,694
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 152,694
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 52,224
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -196,743
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,749
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,793
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 32,783
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,766
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,855
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 20,698
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,812
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,401
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -11,756
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 415,577
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 415,585
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 407,609
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,780
C. Služby (účtová skupina 51) 191,872
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 129,207
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,208
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,542
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,968
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 145,933
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) -1,160
X. Úrokové výnosy (662) -1,160
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,569
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,569
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,729
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,239
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,490
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,749
Date of updating data: 22.06.2016
Files
4244825.tif
Date of updating data: 22.06.2016