Vytvořte fakturu

REFLOW - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REFLOW
IČO 35683911
TIN 2020347868
DIČ SK2020347868
Datum vytvoření 13 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFLOW
Nákovná 24
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 199 453 €
Zisk -50 084 €
Kapitál 496 586 €
Vlastní kapitál -33 243 €
Kontaktní informace
Email reflow@reflow.sk
webové stránky http://www.reflow.sk
Telefon(y) +421244633772, +421244633773, +421244451801, +421244451809
Mobile(y) +421905713829, +421911125057, +421911125048, +421911125045
Fax(y) 0244451809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 584,815
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 114,974
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 50,158
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 50,158
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,816
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 466,215
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,126
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,458
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,668
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 433,072
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 433,072
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 433,072
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,007
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,626
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,626
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 584,815
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,531
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 87,312
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,084
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,112
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,483
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 30,651
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,832
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 456,798
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 415,569
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,569
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,005
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,097
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,125
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,002
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,309
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,309
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,522
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39,172
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 365
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 38,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,155,788
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,199,453
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,213
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,895
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,085,730
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,665
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,233,562
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 161,795
D. Služby (účtová skupina 51) 846,668
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,077
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 100,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,458
4. Sociální náklady (527, 528) 3,419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,554
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,752
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 35,044
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 1,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,586
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,245
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,103
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,350
2. Ostatní náklady (562A) 5,350
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,708
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,095
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,204
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683911 TIN: 2020347868 DIČ: SK2020347868
 • Sídlo: REFLOW, Nákovná 24, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 11.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Dragúň 4 448 € (67%) Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
  Ing. 0 € (0%) Welkenraedt 4840 Belgicko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2013Nové sidlo:
   Nákovná 24 Bratislava 821 06
   07.11.2013Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 10 Welkenraedt 4840 Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.03.1997
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   prenájom hnuteľných vecí
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   11.03.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   10.03.1997Zrušené sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   13.02.1996Nové obchodné meno:
   REFLOW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03