Vytvořte fakturu

CODUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CODUM
IČO 35684038
TIN 2020355370
DIČ SK2020355370
Datum vytvoření 16 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CODUM
Vranovská 59
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 326 705 €
Zisk -7 580 €
Kapitál 214 225 €
Vlastní kapitál 49 051 €
Kontaktní informace
Email codum@codum.sk
Telefon(y) 0263532921
Mobile(y) +421903405880, +421903426505
Fax(y) 0263832921
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 221,418
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,274
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 162,858
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,219
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 154,639
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,912
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,885
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,885
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,027
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,370
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,370
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,134
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,772
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,362
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,144
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,144
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 221,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,471
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,937
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,937
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 31,705
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,494
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,494
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 915
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 94,535
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -93,620
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,947
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,148
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 175,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,198
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,198
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,948
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,209
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,923
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,885
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,636
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,636
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 326,686
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 326,705
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 312,514
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,171
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,981
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 231,817
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,084
D. Služby (účtová skupina 51) 26,037
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,278
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,512
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,074
4. Sociální náklady (527, 528) 1,692
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 755
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,276
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,747
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 79
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,424
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,424
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,344
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,620
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684038 TIN: 2020355370 DIČ: SK2020355370
 • Sídlo: CODUM, Vranovská 59, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02 16.02.1996
  Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02 22.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Šišlák 13 610 € (91.1%) Vranovská 59 Bratislava 851 02
  Ing. Janka Šišláková 1 328 € (8.9%) Vranovská 59 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2004Nové obchodné meno:
   CODUM s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   06.01.2004Zrušené obchodné meno:
   CODUM holding s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   AMBA, spol. s r.o. Malín 11 Kutná Hora Česká republika
   Smit Visual Supplies BV Spaarport 120-122 Geldrop 5667 KZ Holland
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   22.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba školských a kancelárskych potrieb z plastov
   výroba školských a kancelárskych potrieb z kovu
   výroba kovového nábytku
   Noví spoločníci:
   AMBA, spol. s r.o. Malín 11 Kutná Hora Česká republika
   Smit Visual Supplies BV Spaarport 120-122 Geldrop 5667 KZ Holland
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   16.02.1996Nové obchodné meno:
   CODUM holding s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   reklama
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02