Vytvořte fakturu

RMD - car - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název RMD - car
IČO 35684089
TIN 2020347912
DIČ SK2020347912
Datum vytvoření 16 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RMD - car
P. Horova č. 13
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 035 508 €
Zisk 3 901 €
Kapitál 430 667 €
Vlastní kapitál 87 948 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248208911, 0248208912, 0248208916, 0248208944, 0903718306, 0903718506, 0903788307, 0243429468, 0243
Mobile(y) 0903718306, 0903718506, 0903788307
Fax(y) 0248208944
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 277,556
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,869
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,052
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 321
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,752
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 204,515
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 174,681
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,681
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,834
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 66,237
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 935
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 935
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,556
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 717
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 717
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,209
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,689
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,480
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,901
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,090
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,687
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,687
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 183,055
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169,102
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,102
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,007
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,650
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,163
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 111
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 111
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 237
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,034,601
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,035,508
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,366
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,027,235
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 907
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,026,881
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,743
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,983
D. Služby (účtová skupina 51) 1,865,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,570
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 107,237
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,407
4. Sociální náklady (527, 528) 1,926
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 625
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,523
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,627
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,225
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,428
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 2,418
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,272
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,220
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,052
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,844
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,783
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,901
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016