Vytvořte fakturu

ANIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANIKA
IČO 35684119
TIN 2020875164
DIČ SK2020875164
Datum vytvoření 16 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANIKA
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 264 €
Zisk 5 105 €
Kapitál 153 903 €
Vlastní kapitál 25 078 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903258711
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 134,181
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 134,181
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,743
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,956
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 487
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 137,137
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,183
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,941
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,941
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,195
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,942
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,105
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,954
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 160
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 99,755
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 714
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,281
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,019
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 96,741
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,042
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,110
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,264
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 53,218
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,358
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,765
C. Služby (účtová skupina 51) 14,108
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,537
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 316
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,502
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,906
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,345
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,304
M. Úrokové náklady (562) 542
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 762
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,303
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,603
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,498
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,105
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684119 TIN: 2020875164 DIČ: SK2020875164
 • Sídlo: ANIKA, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 16.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Soňa Bajnerová 13 942 € (100%) Janáčkova 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   11.01.2008Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   05.05.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   25.02.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   24.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   21.01.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   20.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   04.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   03.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetika
   27.01.2000Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   12.11.1999Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   11.11.1999Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   06.05.1999Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   05.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   02.06.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom predmetov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   upratovacie práce
   administratívne práce
   reklamná činnosť
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   16.02.1996Nové obchodné meno:
   ANIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kozmetika
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava