Vytvořte fakturu

SELGEN-Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název SELGEN-Slovakia
IČO 35684143
TIN 2020826104
DIČ SK2020826104
Datum vytvoření 14 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SELGEN-Slovakia
Drevená 766/1
92401
Galanta
Financial information
Prodej a příjem 410 207 €
Zisk -5 980 €
Kapitál 248 701 €
Vlastní kapitál 16 935 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0317805808
Mobile(y) 0903707209
Fax(y) 0317805686
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,328
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 273,913
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 251,644
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 275,905
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,827
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 821
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,346
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,980
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,078
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 265,078
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265,078
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 410,207
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 141,547
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 188,634
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 80
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,946
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 415,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 131,971
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,046
C. Služby (účtová skupina 51) 189,508
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 176
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,964
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,458
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,344
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 805
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 800
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 365
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 365
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 440
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,018
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,980
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35684143 TIN: 2020826104 DIČ: SK2020826104
 • Sídlo: SELGEN-Slovakia, Drevená 766/1, 92401, Galanta
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2003Nové sidlo:
   Drevená 766/1 Galanta 924 01
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Ing. Vincent Iványi Krásna 1089/43 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Matlák Rosná 2120/40 Senec Vznik funkcie: 19.02.2003
   16.07.2003Zrušené sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003
   04.11.1998Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   03.11.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   SELGEN-Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaistenie šľachtenia polných plodín
   výroba, nákup a predaj osív
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003