Vytvořte fakturu

Wellex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Obchodní název Wellex
IČO 35684232
TIN 2020347945
DIČ SK2020347945
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wellex
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 641 €
Zisk -1 711 €
Kapitál 38 961 €
Vlastní kapitál 4 258 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255562333
Mobile(y) 0905553958
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,797
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,797
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 230
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,974
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,851
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,851
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,593
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,565
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,797
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,382
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,382
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,711
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,251
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,251
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,291
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,291
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,429
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,641
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 244
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,185
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,235
D. Služby (účtová skupina 51) 4,235
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -594
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -806
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -751
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,711
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015