Vytvořte fakturu

WALKER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název WALKER
IČO 35684259
TIN 2020875175
DIČ SK2020875175
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WALKER
Vinohradnícka ul. 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 297 432 €
Zisk -288 897 €
Kapitál 7 862 891 €
Vlastní kapitál 15 732 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263821531
Mobile(y) +421903703533
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,046,476
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,781,851
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,831,851
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,134
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,805,612
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -3,895
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 950,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 950,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,625
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,635
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200,883
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,883
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,624
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,990
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,566
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,424
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,046,476
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,844
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 405,190
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 21
2. Ostatní fondy (427, 42X) 21
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -121,772
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -105,819
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,953
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,898
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,044,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,008,037
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,007,909
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 128
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,595
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,576
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,576
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,704
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 155,348
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 297,432
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 155,348
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 140,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,251
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 145
D. Služby (účtová skupina 51) 139,543
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 267,907
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 267,907
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 176,259
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 278
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -290,834
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,660
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,110
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,624
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 2,624
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 486
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 486
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 100
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,010
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -287,824
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,073
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -288,897
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016