Vytvořte fakturu

Rondel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Rondel
IČO 35684313
TIN 2020310270
DIČ SK2020310270
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rondel
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 989 €
Zisk 14 035 €
Kapitál 520 552 €
Vlastní kapitál -59 020 €
Kontaktní informace
Email roger@roger.sk
Telefon(y) 0254415445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 485,949
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 460,010
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 437,670
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,579
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 289,281
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 22,340
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 22,340
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,523
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 578
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 578
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,085
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,085
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,860
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 95
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,765
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 416
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 485,949
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -44,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -66,323
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,332
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,655
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,035
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 518,236
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 287,123
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 25,007
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 25,007
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 262,055
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 229,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,497
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,497
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 194,428
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 320
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,323
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,698
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,150
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 148,989
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 148,989
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 147,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,822
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,926
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,199
D. Služby (účtová skupina 51) 46,864
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,955
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,323
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,655
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,873
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,873
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,380
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,063
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,104
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 369
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 369
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,437
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,987
2. Ostatní náklady (562A) 10,987
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,450
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,068
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,995
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684313 TIN: 2020310270 DIČ: SK2020310270
 • Sídlo: Rondel, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Edita Rogerová 6 639 € (100%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   21.03.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   14.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.02.1996
   13.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 3630/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   Rondel s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03