Vytvořte fakturu

East West Logistik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název East West Logistik
IČO 35684321
TIN 2020355436
DIČ SK2020355436
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo East West Logistik
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 144 550 €
Zisk 87 984 €
Kapitál 3 967 665 €
Vlastní kapitál 1 395 085 €
Kontaktní informace
Email info@eastwestlogistik.sk
Telefon(y) 0240208504, 0263838398, 0240208555
Fax(y) 0263533833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,284,928
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,765,114
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,837
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,837
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,478,998
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,477,261
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,737
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,281,279
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,281,279
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,508
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 29,404
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,404
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,121,131
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,094,809
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,094,809
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 355,973
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,172
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 328,801
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,306
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,306
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,284,928
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,069
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,285,545
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,462,271
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -176,726
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,801,859
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,041,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,927
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,038,146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,742,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 929,815
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 929,815
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,619
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 45,591
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,621
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,243
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 464,437
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,460
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,681,748
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,144,550
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,074
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,680,674
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 124,891
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,911
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,977,471
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 717
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,810,236
D. Služby (účtová skupina 51) 4,569,690
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 597,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 417,229
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 147,030
4. Sociální náklady (527, 528) 33,104
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 110,149
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 475,352
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 475,352
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 249,096
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,011
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,857
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,079
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,301,105
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,914
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26,911
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26,911
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63,194
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 59,591
2. Ostatní náklady (562A) 59,591
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 360
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,243
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,799
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,815
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40,009
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,806
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684321 TIN: 2020355436 DIČ: SK2020355436
 • Sídlo: East West Logistik, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
  Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Sivčák 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  Lenka Sivčáková 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.10.2009Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   18.10.2005Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   17.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   02.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   01.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   East West Logistik s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02