Vytvořte fakturu

Rondel - In - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název Rondel - In
IČO 35684330
TIN 2020310259
DIČ SK2020310259
Datum vytvoření 22 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rondel - In
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 463 582 €
Zisk 152 773 €
Kapitál 2 938 522 €
Vlastní kapitál 344 058 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252923001, 0917291814
Mobile(y) 0917291814
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,989,412
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 903,668
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 903,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,053
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 757,615
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,085,744
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,695,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,695,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 385,236
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60,674
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,674
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 324,562
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,508
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 272
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,989,412
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,604
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 315,343
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 315,343
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 31,533
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 31,533
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 122,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 341,676
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -218,721
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,773
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,327,785
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,534
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,534
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 81,336
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,230
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,230
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,920
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,186
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,235,215
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39,023
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 39,023
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 457,294
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 463,582
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 457,294
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,288
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,895
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,543
D. Služby (účtová skupina 51) 135,833
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,893
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,567
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,567
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,059
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 235,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 274,918
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,275
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,275
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,275
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90,335
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 90,055
2. Ostatní náklady (562A) 90,055
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 280
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75,060
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 160,627
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,854
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,854
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 152,773
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016