Vytvořte fakturu

HYDROCONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYDROCONSULTING
IČO 35684348
TIN 2020339332
DIČ SK2020339332
Datum vytvoření 14 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROCONSULTING
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 412 333 €
Zisk 73 553 €
Kapitál 102 680 €
Vlastní kapitál 78 816 €
Kontaktní informace
Email hydroconsulting@stonline.sk
Telefon(y) +421243634627, +421243634628, +421243634629
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 342,688
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,668
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 332,253
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 327,208
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,208
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,045
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,415
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 263
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,152
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,688
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,369
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,037
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,037
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,451
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,451
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,553
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,197
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,037
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,037
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 185,394
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,802
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,069
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,323
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,766
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,766
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 122
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 412,333
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 412,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 412,333
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,233
D. Služby (účtová skupina 51) 117,540
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 201,366
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,199
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,339
4. Sociální náklady (527, 528) 2,828
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 87
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 87
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,983
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,560
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 116
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 116
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,024
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,471
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,471
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,553
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684348 TIN: 2020339332 DIČ: SK2020339332
 • Sídlo: HYDROCONSULTING, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 14.02.1996
  Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 14.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Babečka 3 520 € (50%) Slatinská 26 Bratislava 821 06
  Ing. Peter Glaus 3 520 € (50%) Gajova 7 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   29.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   28.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   09.01.2003Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   18.11.1996Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   HYDROCONSULTING s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v obore vodohospodárskych, hydrotechnických a hydroenergetických stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04