Vytvořte fakturu

REEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REEM
IČO 35684356
TIN 2020347923
DIČ SK2020347923
Datum vytvoření 19 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REEM
Jána Smreka 20
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 738 €
Zisk 554 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,157
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,157
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,132
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 303
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,289
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,568
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,761
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 554
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,857
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,501
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,356
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,066
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,738
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,976
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,762
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,382
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,631
C. Služby (účtová skupina 51) 3,981
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 63
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 89
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 418
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,356
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 364
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 322
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 322
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -322
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,034
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684356 TIN: 2020347923 DIČ: SK2020347923
 • Sídlo: REEM, Jána Smreka 20, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 23.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Baumannová 6 639 € (100%) Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   04.08.2006Nové sidlo:
   Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   Noví spoločníci:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   03.08.2006Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   12.12.1997Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   REEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čalúnnické renovačné služby
   nákup, predaj autosúčiastok
   Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07