Vytvořte fakturu

JUROSLAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JUROSLAV
IČO 35684488
TIN 2020309192
DIČ SK2020309192
Datum vytvoření 19 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUROSLAV
Moskovská 13
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 007 945 €
Zisk -3 712 €
Kapitál 289 054 €
Vlastní kapitál 40 667 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 259,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 983
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 983
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 983
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 257,476
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 244,656
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 244,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,315
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,315
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,315
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,505
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,454
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 559
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 259,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,955
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,361
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,361
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,667
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,667
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,712
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,063
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,768
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,768
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 217,541
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,361
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,361
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,938
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,140
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,754
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,007,945
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 957,736
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,006,897
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 934,529
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,792
D. Služby (účtová skupina 51) 23,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,971
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,193
4. Sociální náklady (527, 528) 146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 331
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 407
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,871
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,880
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,880
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,880
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -832
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,712
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684488 TIN: 2020309192 DIČ: SK2020309192
 • Sídlo: JUROSLAV, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04 25.09.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladislav Holba 5 643 € (85%) Leškova 7 Bratislava 811 04
  Ing. Juraj Bratislavský 996 € (15%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.12.2014Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   holičstvo
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.2008Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.09.2008
   10.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Bratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Bratislavská Dulovo nám. 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 25.04.2005
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   23.06.2005Noví spoločníci:
   Bratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Beratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   17.05.2005Nové predmety činnosti:
   výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
   Noví spoločníci:
   Beratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Bratislavská Dulovo nám. 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 25.04.2005
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   17.04.2000Nové predmety činnosti:
   holičstvo
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   16.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   JUROSLAV s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   08.03.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVTEHLA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   SLOVTEHLA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01