Vytvořte fakturu

C.S.W. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C.S.W.
IČO 35684551
TIN 2020308312
DIČ SK2020308312
Datum vytvoření 26 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.S.W.
Povraznícka 3048/13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 103 €
Zisk 30 546 €
Kapitál 129 264 €
Vlastní kapitál 25 963 €
Kontaktní informace
Email starinsky@benetton-ba.sk
Telefon(y) 0252493053, 0903420200
Mobile(y) 0903420200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 271,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 112,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 112,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,923
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 105,273
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,436
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 148,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,738
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,738
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,376
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,541
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68,288
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,493
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,818
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,675
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,552
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,552
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 56,509
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,791
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -78,930
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -78,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,675
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,859
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,948
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,948
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,474
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -121
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,893
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,616
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 120,588
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 119,103
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,009
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,094
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,546
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 68,656
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,019
D. Služby (účtová skupina 51) 14,520
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 294
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 247
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 111
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,896
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,050
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,557
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18,186
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,485
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,485
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,485
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 536
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 533
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 949
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,506
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684551 TIN: 2020308312 DIČ: SK2020308312
 • Sídlo: C.S.W., Povraznícka 3048/13, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 26.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oskar Starinský 49 791 € (100%) Povraznícka 13 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Povraznícka 3048/13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.02.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   26.02.1996Nové obchodné meno:
   C.S.W. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad