Vytvořte fakturu

Pelotherm - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pelotherm
IČO 35684631
TIN 2020348033
DIČ SK2020348033
Datum vytvoření 28 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pelotherm
Hviezdoslavova 4
90025
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 281 €
Zisk -5 788 €
Kapitál 82 094 €
Vlastní kapitál 75 187 €
Kontaktní informace
Email pelotherm@gmail.com
Telefon(y) 0905569347
Mobile(y) 0905569347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,936
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,936
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,936
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,110
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,364
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,229
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,127
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 77,046
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,397
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,508
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 66,038
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,788
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,649
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,446
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,203
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,241
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,177
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,552
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,281
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,281
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,788
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,978
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,214
C. Služby (účtová skupina 51) 733
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,708
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 231
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,920
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,507
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,356
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,322
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,322
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,321
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,828
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,788
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684631 TIN: 2020348033 DIČ: SK2020348033
 • Sídlo: Pelotherm, Hviezdoslavova 4, 90025, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25 06.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ladislav Vranka 3 319 € (50%) Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
  MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová 3 319 € (50%) Kováčska 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2014Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 4 Chorvátsky Grob 900 25
   02.06.2014Zrušené sidlo:
   Štúrová 9 Chorvátsky Grob 900 25
   06.05.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
   05.05.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   07.09.2004Nové sidlo:
   Štúrová 9 Chorvátsky Grob 900 25
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Matičná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.09.2001Nové sidlo:
   Matičná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová Kováčska 4 Bratislava
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   06.09.2001Zrušené sidlo:
   Lipského 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Lipského 9 Bratislava
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová Kováčska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   Pelotherm s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 9 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ladislav Vranka Lipského 9 Bratislava