Vytvořte fakturu

PROSIGMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROSIGMA
IČO 35684780
TIN 2020348022
DIČ SK2020348022
Datum vytvoření 22 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSIGMA
Podhorská 17
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 109 €
Zisk 4 033 €
Kapitál 19 277 €
Vlastní kapitál 14 489 €
Kontaktní informace
Email peter.dojcak@gmail.com
webové stránky http://www.prosigma.sk
Mobile(y) +421905581214
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,309
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,078
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,105
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,105
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 415
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 415
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,558
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,522
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,036
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 231
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,211
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 884
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,655
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,655
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,098
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,098
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 370
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,190
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,109
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,029
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,161
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,919
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,449
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,279
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,790
D. Služby (účtová skupina 51) 15,614
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,543
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,840
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,703
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,660
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,507
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 490
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -489
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,138
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,138
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015