Vytvořte fakturu

Multigrafika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Multigrafika
IČO 35684798
TIN 2020876627
DIČ SK2020876627
Datum vytvoření 26 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Multigrafika
Rajecká 13
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 506 €
Zisk 4 347 €
Kapitál 58 295 €
Vlastní kapitál -4 634 €
Kontaktní informace
Email jozef.hamar@multigrafika.eu
webové stránky http://www.multigrafika.eu
Mobile(y) +421910260181, +421911333915
Fax(y) 0245520549
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,234
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,234
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,343
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,107
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 743
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,577
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -287
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,938
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,347
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,864
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,255
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 44,218
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,187
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 837
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,811
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,383
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 190,506
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 172,197
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,671
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,638
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 182,609
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 122,238
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,290
C. Služby (účtová skupina 51) 30,400
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,374
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 824
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,985
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 498
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,897
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,940
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,590
M. Úrokové náklady (562) 571
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 103
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,916
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,590
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,307
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684798 TIN: 2020876627 DIČ: SK2020876627
 • Sídlo: Multigrafika, Rajecká 13, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07 26.02.1996
  Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07 19.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alena Hamarová 6 640 € (100%) Rajecká 13 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   29.08.2008Nové obchodné meno:
   Multigrafika, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 13 Bratislava 821 07
   28.08.2008Zrušené obchodné meno:
   LAUDIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   19.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   18.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   26.02.1996Nové obchodné meno:
   LAUDIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07